Opgedragen aan Herman Verbeek

Zangen van zoeken en zien is opgedragen aan Herman Verbeek. Zijn leven en loopbaan reikten breed en ver. Priester, politicus, publicist, tekstdichter, hij was het allemaal. En het één was verweven met het ander. Zo was hij priester in de politiek, in die zin dat hij op elk platform herinnerde aan de grote waarden van recht en gerechtigheid èn politicus in de kerk, in die zin dat hij bij elke gelegenheid benadrukte dat God niet bestaat dan in handelen van mensen die goed en recht doen. Persoonlijk in de politiek en politiek in het persoonlijke. Herman Verbeek leefde van zangen, die waren zijn adem en hartslag. Na het schrijven en na het zingen had hij meer lucht dan er voor. Zo hield hij het vol in een weerbarstige wereld en kerk.

Wie zijn geloofsbrieven wil kennen, neme zijn zangen ter hand. Vele honderden zijn gepubliceerd. Bijna geen dag ging voorbij of hij schreef een lied over wat in hem leefde of dreigde te sterven. Velen hebben zijn zangen gedronken als troostrijke wijn. Een deel ervan staat in deze bundel. Niet geschreven voor de eeuwigheid, wel voor mensen die gaan in de traditie van vernieuwing, zo eigen aan alle leven.

Om aan deze traditie bij te dragen heeft het Verbeekfonds geen moment geaarzeld om het leeuwendeel van de kosten voor deze liedbundel te dragen.

 

Tijdens de liedmiddag in de Martinikerk stond een foto van Herman Verbeek in de kerk. Door de speling van het licht werd die op een bepaald moment letterlijk in het zonnetje gezet.

DSC02129