Over de zangen

OVER ZANGEN VAN ZOEKEN EN ZIEN 

Mensen zingen … 

Mensen zingen sinds mensenheugenis. Liederen drukken uit wat in mensen leeft. Ze vergezellen ons en dragen ons door tijd en gebeurtenissen. In rijke en veelkleurige tradities laten ‘mensen op weg’ zich leiden door zoeken en zien. En ze zingen zangen van zoeken en zien: zangen die mensen gaande en staande houden in hun zoektocht door het leven; zangen die vergezichten verwoorden en inspireren; zangen over oude en steeds weer nieuwe verhalen.

Vernieuwing … 

Veel kerken en geloofsgemeenschappen zoeken vernieuwing in taal en in muziek. Ze staan bekend als basisgroep, ekklesia, vrijplaats of maken deel uit van een reguliere kerk of parochie. Op een nieuwe, maatschappelijk betrokken wijze willen ze liturgie vieren. Mensen zoeken daarvoor moderne, aansprekende teksten, of maken deze zelf. Zo zijn er de laatste decennia duizenden liederen ontstaan. Zangen van zoeken en zien geeft een brede selectie van deze prachtige liederen. Zo is vernieuwing in omvang en rijkdom beschikbaar voor gebruik.

Voor … 

Zangen van zoeken en zien is voor gemeenschappen die de bundel als basis voor hun vieringen willen gebruiken. Verder kunnen koren en musici, liturgisten en voorbereidings-groepen met de bundel hun vie- ringen vormgeven en verrijken. Ook kan de bundel fungeren als een rijk tekst- en liedboek bij meditatieve momenten in het leven van alledag, in de liturgie van alledag.

Taal …

De taal in deze bundel is een eigentijdse geloofstaal, met beeldspraak die nieuwe wegen zoekt om het onzegbare te naderen. Geen uitsluiting of veroordeling, maar uitnodiging en verbinding. Verrassend en origineel verwoorden de liederen wat mensen geloven en hoe zij zich verbinden met het doorgaande verhaal van God en mensen. Zangen van zoeken en zien is bijbels geïnspireerd en legt verbinding met tal van thema’s van mens en samenleving. Verschillende diep-menselijke ervaringen krijgen een plaats. In taal van heling, verbinding en bevrijding vinden mensen hun weg.

Muziek … 

Zangen van zoeken en zien kiest voor liturgie, waarin de functie van muziek essentieel is. Gemeentezang – samenzang staat centraal, in een veelzijdigheid van muzikale stijlen. Oude bronnen ontmoeten nieuwe klanken. De bundel kenmerkt zich door een rijke variatie in muzikale vormen, zoals strofen, refreinen, mantra’s, chants en psalmliederen. De functie van een koor of cantor verrijkt de liturgie, ondersteunt en kleurt de samenzang en biedt muziekliturgisch ‘tegenspel’.

Liturgie … 

Zangen van zoeken en zien is een gebruiksbundel voor de liturgie en geeft een grote diversiteit. Immers, liturgie kent vele vormen. De bundel biedt herkenning van het vertrouwde en dierbare en tegelijkertijd veel nieuw en vernieuwend materiaal dat uitnodigt om vrijuit te experimenteren.

Een aantal liederen past bij bepaalde onderdelen van een viering, bij een dag of een periode in het (kerkelijk) jaar, bij een gebeurtenis die liturgisch gevierd wordt (doop, huwelijk, uitvaart). Andere passen bij thema’s die vaak in vieringen aan de orde komen.

Oecumene … 

Overal komen mensen uit verschillende geloofstradities samen om te vieren. Overal zoekt en vindt men nieuwe taal en muziek om, in verbondenheid met elkaar, tot aan de einden der aarde te gaan. Dat is oecumene in de maak. Zangen van zoeken en zien wil bijdragen aan deze geïnspireerde praktische oecumene.