Het Project

In 2013 is op initiatief van het Verbeekfonds het Project Oecumenische liedbundel (POL) gestart. De ambitie is om in 2015 een bundel te laten verschijnen met ongeveer 600 liturgische liederen.

Op steeds meer plaatsen vieren mensen liturgie op een andere wijze dan de officiële kaders die de kerken aangeven. Dat gebeurt als ecclesia of basisgroep, maar ook in reguliere gemeentes en parochies. De deelnemers zoeken vaak een meer op mens en maatschappij betrokken geloofsbeleving en liturgie.

Voor zulke vieringen is de laatste decennia een groot aantal liederen en gezangen tot stand gekomen. Het werk van Huub Oosterhuis en zijn vaste componisten Huijbers, Oomen en Löwenthal is welbekend, maar er zijn veel andere tekstschrijvers en componisten die bijdragen leveren. Hun werk is vaak ongepubliceerd of alleen beschikbaar in kleinschalige uitgaven. Het doel van de nieuwe bundel is het beste en meest bruikbare van deze liederen breed toegankelijk te maken.

Voor de samenstelling tekent een projectgroep waarin tekstdichters, kerkmusici en theologen samenwerken. Zij komen uit verschillende kerken en gemeenschappen. De projectgroep heeft inmiddels zo’n 75 groepen gevraagd om aan te geven welke liederen zij graag zingen. De hoop is dat op die manier ook een hoeveelheid niet eerder gepubliceerd materiaal beschikbaar komt.

Naast de eigenlijke bundel wordt ook gewerkt aan een bundel met begeleidingen (voor piano of orgel) en aan een website met toelichtingen op de gekozen liederen en met suggesties voor het gebruik in vieringen. Uitgeverij Kok geeft t.z.t. de bundel uit.