Over het gebruik

Gebruik … 

De bundel heeft een indeling in tien thema’s:

* Zangen over de levensweg
leven is een lange reis 

* Zangen over gemeente, gemeenschap en samen leven
dit huis vol mensen 

* Zangen van twijfel, vermoeden en geloof
waar kan ik U vinden 

* Zangen over Gods hulp in ons leven
om mensen bewogen 

* Zangen over samenleving, omkeer en toekomst
dat een nieuwe wereld komen zal 

* Zangen over de mens die wij willen worden
maak mij mooi 

* Zangen over Gods woord: horen en gehoor geven
leven van verhalen 

* Zangen aan tafel
als je brood deelt 

* Zangen in het (kerkelijk) jaar
wil om dit jaar uw armen slaan 

* Zangen uit Taizé en andere bronnen
waar vriendschap is en liefde
Deze zangen vindt u niet in een apart hoofdstuk, maar verspreid over de hele liedbundel.

De thema’s weerspiegelen de kleur van de bundel: uitgaan van mensen en hun emoties en ervaringen. Daarna volgen zangen voor liturgie-onderdelen en voor het kerkelijk jaar. Zangen van zoeken en zien wil zo mens èn liturgie uitnodigen.

Zoeken … 

Registers bieden u hulp bij het vinden van een geschikt lied in een viering. U kunt zoeken vanuit verschillende invalshoeken:
• de tijd van het jaar of de gelegenheid die gevierd wordt;
• een specifiek moment in de viering;
• een thema;
• een bijbelpassage;
• de titel van een lied;
• de beginregel van een lied.