Zangzaterdag Enschede 27 januari 2018

Zangzaterdag Ontmoetingskerk Enschede, 27 januari 2018.

Op deze dag zingen we composities van Chris van Bruggen, Anneke van der Heide en Peter Rippen op teksten van Herman Verbeek, Marijke de Bruijne, Henk Jongerius en Michaël Steehouder. Bij uitstek een zangdag voor Noord- en Oost-Nederland dus.

Datum: 27 januari 2018
Plaats: Ontmoetingskerk, Enschede

Deze zangzaterdag heeft een enigszins regionaal karakter. Veel liederen uit Zangen van zoeken en zien zijn geschreven door tekstdichters en componisten uit Noord- en Oost-Nederland. Uit deze liederen is voor deze dag een keus gemaakt. We zingen vooral composities van Chris van Bruggen, Anneke van der Heide, Chris Fictoor en Peter Rippen op teksten van  Marijke de Bruijne, Henk Jongerius, Michaël Steehouder en Herman Verbeek.

De zangzaterdag is bedoeld voor koorzangers, voorgangers en vrijwilligers in de liturgie en voor iedereen die graag nieuwe liederen zingt. De liederen worden ter plaatse ingestudeerd. Eenstemmig en meerstemmig.

De dag wordt besloten met een vesperviering waarin enkele van de ingestudeerde liederen worden gezongen. Ds. Jaco Zuurmond van de Ontmoetingskerk zal daarin voorgaan.

Ook wie niet aan de zangzaterdag deelneemt, is bij deze vesper van harte welkom.

  • Adres: Varviksingel 139, Enschede
  • Tijd: 10.00 – 16.00 uur (inloop met koffie vanaf 9:30 uur)
  • Aanvang Vesper: 15:30 uur
  • Bijdrage: € 10 per persoon, inclusief zangpartijen en koffie/thee/frisdrank (Vesper gratis).
  • Voor de lunch neemt u zelf broodjes mee.
  • Aanmelding vooraf wordt op prijs gesteld in verband met de planning.
  • E-mail (ook voor verdere informatie): zangzaterdag@gmail.com

Reacties zijn gesloten.