Zangen

De titel ‘Zangen’ heeft al wat vraagtekens opgeroepen. Is dat een woord? Jazeker, het woord komt gewoon voor in de woordenboeken.

zang, m. (-en) 1. het zingen, gezang: de zang van vogels (…); 2. wat men zingt (…); 3. zangstuk; lied; -(dicht.) gedicht; 4. afdeling van een groot (episch) dichtstuk (…).

De bundel begint en eindigt met twee zangen van Herman Verbeek aan wie de bundel is opgedragen.

  • Gegroet jij, jij
  • Ga tot de einden der aarde

Tekst Herman Verbeek; muziek Chris Fictoor

Deze twee acclamaties, bij de opening en aan het slot van een liturgieviering, zijn in 1974 ontstaan in de basisgroep ‘De Vier Handen’, opgericht door Herman Verbeek. In die jaren werkte Herman nauw samen met componist Chris Fictoor. Zij maakten samen meer dan 150 liederen, drie grote oratoria en meerdere cantates. De beide gezangen worden nog steeds in de betreffende basisgroep gezongen. Tijdens de openingsgroet wordt van hand tot hand een, door Koos van Bruggen gebeeldhouwde, houten kandelaar doorgegeven met een brandende kaars. De groet wordt herhaald zolang het ritueel duurt, afwisselend door cantor, gemeente en één- of vierstemmig koor. De slotgroet wordt als wegzending meestal driemaal gezongen, de eerste maal door cantor of voorganger, herhaald door allen en koor.

Gegroet jij jij (pdf)
Ga tot de einden (pdf)