Over Zangen van Zoeken en Zien

KnipselZangenZoekenZien

Omslag van de bundel

Liederen die met je meegaan (in taal van zoeken en zien)

Veel kerken en geloofsgemeenschappen zoeken vernieuwing in taal en in muziek. Op een nieuwe, maatschappelijk betrokken wijze willen ze liturgie vieren. Mensen zoeken daarvoor moderne, aansprekende teksten, of maken deze zelf. Zo zijn er de laatste decennia duizenden liederen ontstaan. Zangen van zoeken en zien geeft een brede selectie van deze prachtige liederen.

De taal in de bundel is een eigentijdse geloofstaal, met beeldspraak die nieuwe wegen zoekt om het onzegbare te naderen. Geen uitsluiting of veroordeling, maar uitnodiging en verbinding. Verrassend en origineel verwoorden de liederen wat mensen geloven en hoe zij zich verbinden met het doorgaande verhaal van God en mensen.
Zangen van zoeken en zien kiest voor liturgie, waarin de functie van muziek essentieel is. Samenzang staat centraal, in een veelzijdigheid van muzikale stijlen. Oude bronnen ontmoeten nieuwe klanken.

Zangen van zoeken en zien heeft een indeling in thema’s, die de kleur van de bundel weerspiegelen: uitgaan van mensen en hun emoties en ervaringen.
Zangen van zoeken en zien geeft een rijk en gevarieerd en vernieuwend repertoire van ruim 750 liederen van en voor vierende mensen. Een repertoire dat aansluit bij het levens- en geloofsgevoel van nu. Zo is Zangen van zoeken en zien een verrijking van en een belangrijke aanvulling op bestaande liedbundels.

Thema’s

• Zangen over de levensweg
• Zangen over gemeente, gemeenschap en samen leven
• Zangen van twijfel, vermoeden en geloof
• Zangen over Gods hulp in ons leven
• Zangen over samenleving, omkeer en toekomst
• Zangen over de mens die wij willen worden
• Zangen over Gods woord: horen en gehoor geven
• Zangen aan tafel
• Zangen in het (kerkelijk) jaar

Zangen van Zoeken en Zien
Oecumenische liedbundel wordt uitgegeven door Uitgeverij Kok
ISBN 9789043525862
Prijs: € 25,00
Verschenen: 6 oktober 2015

(Voorjaar 2016 verschijnt de Begeleidingenbundel van Zangen van Zoeken en Zien)

Geef een reactie