Liederen bij aandacht voor vluchtelingen

Een actueel thema waar veel kerken zich over buigen is de betrokkenheid bij de vluchtelingen. De nood, de crisis, de opvang en ook de verwarring die het debat teweeg brengt. Hopelijk komt in de kerkdiensten dat thema ter sprake. In gebed of in overweging.
In Zangen van Zoeken en Zien staan ook bijpassende liederen. Hier zijn enkele suggesties.

Over reizen: Op een stem van ver gehoord (1), Hoever te gaan? (34), Slaven waren wij (36), Gaandeweg (52).

Over welkom en veilig wonen: Ik wens jou vrede (99), Met nieuwe woorden (102), Uit honderd huizen (111), Jouw vreemde land wordt mijn land (114), Wonen overal nergens thuis (120), Dat heel mag worden mijn huis (122), Die mij hoedt als een herder (346), Ik zegt God, ik ben nabij (382), Dat een nieuwe wereld komen zal (402, 411).

Bij (de toon van) het vluchtelingendebat: Als ik spreek (121), De stille zachte stem te zijn (126), Mensen zijn een maat te groot (135), Laat uw hart zich niet verharden (137), Niet verdeeld maar samen (144), Ik zal in mijn huis niet wonen (427), Van grond en vuur zult Gij ons maken (466).

 

Reacties zijn gesloten.